Her er vi!

Bjørvika Business Band (BBB) har som mål å skape et sosialt stimulerende miljø til glede for festglade musikkeleskere i Oslo og Omegn. Første øvelse ble avholdt i november 2009 og per i dag har vi en formelt registrert organisasjon og teller 18 aktive medlemmer. Medlemmene er hovedsakelig studenter og nyutdannede, der medlemmenes bakgrunn er svært forskjellig - fellesnevneren er lidenskap for god musikk.

Besetningen er en standard storbandbesetning med fem saksofoner, fire trompeter, fire tromboner, komp og vokalister. Hver av de forskjellige gruppene kan på egen hånd skape søt musikk, men det er når de samles i et storband og på en scene at de virkelig kommer til sin rett! Vi spiller all slags typer musikk, alt avhengig av hva vår oppdragsgiver måtte ønske - enten det er svingende storbandklassikere eller mer moderne populærmusikk. Målet er å gi en totalopplevelse hva angår underholdning til arrangementet.

På gjenhør!